سبد خرید - 0تومان

سفارش چاپ شما دریافت شد

تکمیل اطلاعات سفارش چاپ

1- کارهای 16 بيت در هنگام فرم‌بندي با مشكل مواجه خواهد شد لذا حتماً طرح ارسالي را به صورت 8 بيت ارسال فرماييد.

2-پسوندفایلها jpgمدcmykو رزولیشن آن300براینچ باشد

3- کارهای تمپلات (رنگ پر) هیچگونه ضمانت چاپی ندارد (لک، تغییر رنگ، پشت زدگی)

4- کلیه کارها بعد از چاپ با 15% اختلاف رنگ مواجه می شود.

5- فاصله برش و دایکات کارها باید در هنگام طراحی رعایت شود و هنگام ذخیره و فرم بندی مسئولیتی بر عهده این موسسه نیست (کارت ویزیت معمولی 3 میلیمترو کارت لمینت 5 میلیمتر از هر طرف)

6-فایلهای RGB تضمین چاپی ندارد، در کارهای RGB امکان تغییر رنگ وجود دارد.

7-کلیه کارها با 8% پرت (ضایعات کاغذ، خرابی رنگ، سلفون، لمینت و ...) مواجه می شود

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید

متشکریم ، سفارش شما دریافت شد.


تکمیل سفارش

تکمیل اطلاعات سفارش چاپ

1- کارهای 16 بيت در هنگام فرم‌بندي با مشكل مواجه خواهد شد لذا حتماً طرح ارسالي را به صورت 8 بيت ارسال فرماييد.

2-پسوندفایلها jpgمدcmykو رزولیشن آن300براینچ باشد

3- کارهای تمپلات (رنگ پر) هیچگونه ضمانت چاپی ندارد (لک، تغییر رنگ، پشت زدگی)

4- کلیه کارها بعد از چاپ با 15% اختلاف رنگ مواجه می شود.

5- فاصله برش و دایکات کارها باید در هنگام طراحی رعایت شود و هنگام ذخیره و فرم بندی مسئولیتی بر عهده این موسسه نیست (کارت ویزیت معمولی 3 میلیمترو کارت لمینت 5 میلیمتر از هر طرف)

6-فایلهای RGB تضمین چاپی ندارد، در کارهای RGB امکان تغییر رنگ وجود دارد.

7-کلیه کارها با 8% پرت (ضایعات کاغذ، خرابی رنگ، سلفون، لمینت و ...) مواجه می شود

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید

چاپخانه چاپ آنلاین کارت ویزیت ، کاتالوگ ، بروشور ، عکس ، تراکت ، سربرگ ، پاکت نامه ، ست اداری ، برچسب ، کاور